Image Alt

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon PSV de Tjongerruiters

PSV de Tjongerruiters wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig kan zijn met de paardensport. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan misschien negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen. Binnen PSV de  Tjongerruiters willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen PSV de Tjongerruiters een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Eén centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk én veilig is en blijft. 

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, begeleiders, ouders en medesporters. Wat belangrijk is hierbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en kan op deze manier herhaling voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van PSV de Tjongerruiters? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw trainingsgroep juist is, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en/of gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een medesporter, trainer of begeleider ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging en/of trainingsgroep;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer of begeleider verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van IJsclub Voorschoten op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent 

 

De activiteiten van de vertrouwens­persoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur.

Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, hoeveel meldingen, van welke aard deze meldingen waren, hoe de voortgang en afsluiting zijn verlopen.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen PSV de Tjongerruiters-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen PSV de Tjongerruiters-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten PSV de Tjongerruiters. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen PSV de Tjongerruiters.

De vertrouwenspersoon van PSV de Tjongerruiters is Marjan Wulff. Marjan is al jaren betrokken bij PSV de Tjongerruiters en draagt de vereniging en haar leden een warm hart toe en is graag bereid om mee te denken en te helpen als er onverhoopt problemen zijn of dreigen te ontstaan. Mocht er iets zijn waar je mee zit, aarzel dan niet om contact met haar op te nemen. Je kunt er vanuit gaan dat zij vertrouwelijk met het probleem zal omgaan en alleen in overleg contact op zal nemen met anderen.

Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Onderwerp

Bericht